Polityka Prywatności

Informacje ogólne

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe mogą być zbierane przez SMARTER?

W trakcie współpracy lub korzystania z usług oferowanych przez SMARTER możesz przekazywać SMARTER dane osobowe w celu wykonania umowy lub w innym, ściśle określonym celu, o którym zostaniesz każdorazowo poinformowany w momencie udostępniania danych.
W każdym przypadku SMARTER zbiera tylko dane osobowe, które są faktycznie niezbędne.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SMARTER Kinga Bieda z siedzibą w Zawierciu, ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie („SMARTER”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:
na adres email:
rodo@smarter.edu.pl
lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
SMARTER Kinga Bieda
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

W jakim celu i na jakiej podstawie SMARTER przetwarza Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które przekażesz SMARTER będą przetwarzanie w celu, w którym zostały przekazane. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może opierać się na następujących przesłankach:
1. Zawarcie oraz realizacja umowy, której jesteś stroną.
2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SMARTER.
Wskazana podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ulepszenia usług oferowanych przez SMARTER, dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, dla celów statystycznych, jak i prowadzenia marketingu produktów i usług SMARTER, a także w celu dochodzenia roszczeń przez SMARTER na wypadek konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. Twoja zgoda. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w ściśle określonym celu. W takim przypadku otrzymasz również wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą zobowiązywać SMARTER także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziesz chciał ich przekazać, SMARTER nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań, świadczyć usługi, wykonać umowy lub zrealizować innych celów, w których dane osobowe zostały przekazane.
W przypadku gdy przekazanie danych osobowych będzie miało charakter obowiązkowy, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku SMARTER. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową lub organizacyjną SMARTER, w tym podmioty zajmujące się dostarczaniem przesyłek oraz obsługą płatności.
Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SMARTER?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez SMARTER lub przeciwko SMARTER, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SMARTER lub na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez SMARTER lub przeciwko SMARTER, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:
na adres email:
rodo@smarter.edu.pl
lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:
SMARTER Kinga Bieda
ul. Technologiczna 15, 42-400 Zawiercie

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.