Pozostałe kursy programowania (15+ lat)

Poza kursami adresowanymi do najmłodszych istnieje możliwość uruchomienia kursów adresowanych do młodzieży i dorosłych o spersonalizowanej tematyce zajęć, wprowadzających do jednego z wybranych zagadnień (około)programistycznych.

Kurs taki może zostać uruchomiony w dowolnym momencie jeśli zbierze się odpowiednia ilość zainteresowanych osób. Kurs może odbywać się w siedzibie Akademii Smarter, w jednostce oświatowej, która będzie zainteresowana uruchomieniem takiego kursu (np liceum, technikum), w firmie zainteresowanej przeszkoleniem pracowników lub w formie kursu online.

Przykładowe kursy wprowadzające do programowania:

  • Python w ‚Minecraft’
  • Aplikacje webowe w Javascript
  • Aplikacje Android w Java/Kotlin
  • Aplikacje iOS w Objective-C/Swift
  • Wprowadzenie do tematyki UX/UI
  • Zarządzanie projektami IT