Programowanie robotów Lego (7-9 lat)

Dla młodszych uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3) przygotowaliśmy kurs wprowadzający do tematyki programowania, który bazuje na idei wizualnych języków programowania – powszechnie uznawanych za najbardziej przyjazną formę pierwszego kontaktu dzieci z programowaniem.

Programowanie w takich językach odbywa się w sposób wizualny – każdy z elementów języka ma unikalny kształt puzzla, a pisanie programu sprowadza się w praktyce do umiejętnego połączenia ze sobą puzzli w jedną spójną całość. Poszczególne puzzle mogą odpowiadać obiektom, elementom obiektów lub funkcjom, które można wywołać na obiektach w celu osiągnięcia spodziewanego efektu.

Każdy uczeń na zajęciach z programowania robotów Lego otrzymuje cały zestaw niezbędny do pisania pierwszych programów – w skład tego zestawu wchodzi tablet zainstalowanym środowiskiem programistycznym, robot do wgrywania i testowania stworzonego oprogramowania oraz inne niezbędne pomoce naukowe.

Uczeń, w trakcie kursu pozna pierwsze, fundamentalne i uniwersalne pojęcia związane z programowaniem takie, jak: zmienne, pętle, instrukcje warunkowe, sekwencyjne i równolegle wykonywanie poleceń, flagi, różne metody inicjacji programu, itp.

Korzyści płynące z uczestnictwa w kursie:

  • pierwszy świadomy kontakt z robotyką
  • trenowanie wyobraźni przestrzennej
  • ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia
  • nabywanie umiejętności precyzyjnego definiowania problemów i metodycznego rozwiązywania zagadnień
  • poznanie podstawowych, uniwersalnych pojęć i zagadnień programistycznych

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Prowadzone są w niewielkich grupach (3-4 osoby). Zachęcamy do zapisania się na niezobowiązującą lekcję próbną, na której dziecko przekona się, czy chce uczestniczyć w tego typu zajęciach i czy taka tematyka zajęć je interesuje.